x
سایت وکیل / Tag Archives: دانلود قوانین ملی ساختمان

Tag Archives: دانلود قوانین ملی ساختمان

قوانین ملکی ساخت و ساز

قوانین ملکی ساخت و ساز قوانین ملکی ساخت و ساز 1- تـراکـم سـاختـمـانی مـجـاز 1-1: “تراكم ساختمانی مجاز” حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراكم تعیین شده در طرح تفصیلی تهران از80 درصد تا 440 درصد (به جز در پهنه های ویژه بلندمرتبه) در پهنه‌های چهارگانه استفاده از اراضی شهر تهران، به تفاوت در هر كاربری و متناسب با ...

ادامه مطلب