خانه / Tag Archives: دانلود کتاب قانون اوقاف

Tag Archives: دانلود کتاب قانون اوقاف

‌قانون اوقاف

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود: ۱ – اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است. ۲ – نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظار موقوفات عامه. ۳ – نظارت بر کلیه ...

ادامه مطلب