x
سایت وکیل / Tag Archives: درباره ارث بیشتر بدانید

Tag Archives: درباره ارث بیشتر بدانید

انواع قانون – ارث زن در هنگام مرگ شوهر

ارث زن در هنگام مرگ شوهر ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ ...

ادامه مطلب