خانه / Tag Archives: درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید

Tag Archives: درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید

درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید

درباره تخفیف مجازات بیشتر بدانید   قاضی دادگاه در چه صورتی اختیار دارد که مجازات خلاف کاران را کم یا زیاد کند ؟ آیا فقط به استناد علم خود(علم قاضی) می تواند مجازات را تخفیف دهد یا دلایل و مستندات دیگری هم در این امر دخالت دارد پاسخ حقوقی در ...

ادامه مطلب