خانه / Tag Archives: درخواس برای عدم تخلیه

Tag Archives: درخواس برای عدم تخلیه

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج

تقاضای تاخیر در اجرای حکم تخلیه منزل به دلیل عسر و حرج احتراماً ،در پرونده كلاسه …… حكم تخلیه علیه اینجانب ……….. صادر و قطعی شده و در حال اجرا است . نظر به اینكه ، اینجانب (مثلاً ) كارمند دولت هستم و حقوق ماهیانه ام معادل ………….. ریال است ...

ادامه مطلب