خانه / Tag Archives: دروغ گویی دردادگاه

Tag Archives: دروغ گویی دردادگاه

از شهادت کذب و اعاده دادرسی بیشتر بدانید

از شهادت کذب و اعاده دادرسی بیشتر بدانید اعاده دادرسی به خاطر شهادت دروغین به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود. بنابراین اعاده دادرسی در مورد آرای قطعی انجام می‌شود؛ یعنی آرایی که یا مهلت تجدیدنظر آنها گذشته یا رای در مرحله ...

ادامه مطلب