x
سایت وکیل / Tag Archives: در حکم مال غیرمنقول

Tag Archives: در حکم مال غیرمنقول

اگر در مزرعه ای حیوانات مزرعه همسایه باعث ایجاد مزاحمت شوند ، صاحب مزرعه چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

مالک مزرعه ای هستم که حیوانات مزرعه مجاور وارد ملک من شده و باعث خسارت به اینجانب شده اند حال من می خواهم از صاحب مزرعه مجاور شکایت کنم باید به کدام مرجع قضایی مراجعه و شکایت کنم ؟ پاسخ طبق قانون مدنی با توجه به اینکه حیوانات و اشیایی که مالک برای عمل زراعت اختصاص داده باشد ( به ...

ادامه مطلب