سایت وکیل / Tag Archives: در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول

Tag Archives: در خصوص تفاوت توقیف اموال منقول و غیر‌منقول

از نحوه توقیف اموال در اجرا بیشتر بدانید

از نحوه توقیف اموال در اجرا بیشتر بدانید تمامی دادرسی‌ها برای این آغاز می‌شود که رای دادگاه اجرا شود و حق به حق‌دار برسد. اجرای رای خود یک مقطع خاص از دادرسی‌ است که تشریفات خاص خود را دارد. برای اجرای رای باید تقاضای صدور اجراییه کنید؛ زیرا دادگاه خود‌به‌خود بعد از صدور رای آن را اجرا نخواهد کرد. پیش‌نیاز‌های ...

ادامه مطلب