خانه / Tag Archives: در صورت فوت شاکی یا متهم قبل از پایان رسیدگی چه باید کرد

Tag Archives: در صورت فوت شاکی یا متهم قبل از پایان رسیدگی چه باید کرد

در صورت فوت شاکی یا متهم قبل از پایان رسیدگی چه باید کرد

در صورت فوت شاکی یا متهم قبل از پایان رسیدگی چه باید کرد اصحاب دعوا به افرادی گفته می‌شود که مخاطب جلسه دادرسی قرار می‌گیرند. این افراد در امور حقوقی، خواهان و خوانده و در امور کیفری، شاکی و متهم هستند. اصحاب دعوا برای رسیدگی به امور خود می‌توانند وکیل ...

ادامه مطلب