x
سایت وکیل / Tag Archives: در چه شرایطی حد زنا به تاخیر می افتد

Tag Archives: در چه شرایطی حد زنا به تاخیر می افتد

در چه شرایطی حد زنا به تاخیر می افتد

در چه شرایطی حد زنا به تاخیر می افتد الف : در رجم: حد قتل یا رجم در ایام بارداری و نفاس زن بر او جاری نمی شود ، حتی بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد بلا کفیل باشد و یا بیم تلف شدن او برود جاری نمی گردد لکن چنانچه کفیلی برای نوزاد پیدا شود حد قتل ...

ادامه مطلب