x
سایت وکیل / Tag Archives: در چه شرایطی می توان در اجرای احکام مانع از اجرای حکم شد

Tag Archives: در چه شرایطی می توان در اجرای احکام مانع از اجرای حکم شد

برای جلوگیری از اجرای حکم بیشتر بدانید

برای جلوگیری از اجرای حکم بیشتر بدانید طبق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع برای اجرای حکم مامور اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر بیاندازد مگر اینکه دادگاهیی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت دستور تاخیر اجرای حکم را داشته باشد یا با ابراز ...

ادامه مطلب