خانه / Tag Archives: در چه صورت چک ظهر نویس حساب می شود

Tag Archives: در چه صورت چک ظهر نویس حساب می شود

نظریه مشورتی دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس

نظریه مشورتی دعوی مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس   سوال: در دعوی مطالبه وجه چک هرگاه برای برای مثال الف با مراجعه به بانک درخواست صدور گواهی عدم پرداخت مینماید و گواهی عدم پرداخت در قسمت دارنده چک نام نامبرده قید میگردد حال اگر نامبرده با امضاء نمودن ظهر چک ...

ادامه مطلب