x
سایت وکیل / Tag Archives: در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

Tag Archives: در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

آنچه از توقیف دادرسی باید بدانید

آنچه از توقیف دادرسی باید بدانید توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود. ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه ...

ادامه مطلب