Home / Tag Archives: سایت حقوقی

Tag Archives: سایت حقوقی

انواع نظریه مشورتی حقوقی

انواع نظریه مشورتی حقوقی نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳ شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ...

Read More »

آیا بدگویی شفاهی نشر اکاذیب حساب می شود

آیا بدگویی شفاهی نشر اکاذیب حساب می شود اظهار شفاهی مشمول عنوان «نشر اکاذیب» نیست اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اظهار اکاذیب به صورت شفاهی به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی جرم است یا خیر تاکید کرد که در رابطه با بزه نشر اکاذیب، ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات ...

Read More »

خودآزمایی مشاجره و قتل به وسیله چاقو

خودآزمایی مشاجره و قتل به وسیله چاقو سوال: خانم (الف)ضمن شکایتی اعلام داشته که شوهرش به نام (ب) برای دریافت وجه محصول باغ انگور خود که قبلا به بار فروشی به تصدی آقایان (ج) و (د) فرستاده بود ،به آنها مراجعه مینماید . سوال: خانم (الف)ضمن شکایتی اعلام داشته که شوهرش به نام (ب) برای دریافت وجه محصول باغ انگور ...

Read More »

آنچه از دفاتر تجاری باید بدانید

آنچه از دفاتر تجاری باید بدانید دفتر تجاری دفتری است که بازرگان امور تجاری خود از قبیل دادوستد تجاری، معاملات و واردات و صادرات تجاری و… را در آن منعکس می‏کند. همچنین دفاتر تجاری، دفاتری هستند که تجار (به استثنای کسبه جزء) مکلف به تنظیم و تدوین آن طبق شرایط قانونی و موظف به ضبط معاملات و واردات و صادرات ...

Read More »

پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری

پاسخ مراجع در خصوص نحوه اجرای حد تازیانه شراب خواری سؤال الف. با توجه به اینکه در برخی از روایات آمده است که شدت تازیانههای شارب خمر شدیدتر از اجرای حد قذف میباشد و در برخی دیگر از روایات آمده است که تازیانههای حد قذف معمولی زده میشود؛ شدت تازیانهها در اجرای حد شرب خمر چگونه باید باشد؟ و آیا ...

Read More »

دادخواست توقیف اموال

دادخواست توقیف اموال الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ...

Read More »

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد قرارداد مشارکت در ساخت بنا نظر به اینکه خانم /آقای : …………………………………………فرزند آقای ...

Read More »

از نحوه ثبت اختراع بیشتر بدانید

از نحوه ثبت اختراع بیشتر بدانید توجه: تسلیم اظهارنامه اختراع تنها از طریق الکترونیکی امکان پذیر بوده و متقاضیان ثبت اختراع می توانند از طریق این آدرس http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspx اظهار نامه خود را تسلیم اداره اختراع نمایند.   ثبت اظهارنامه اختراع توجه : دقت شود که اظهارنامه ثبت اختراع تکمیل شود و چه بسا اختراعاتی به اشتباه در قسمت اظهارنامه طرح ...

Read More »

استناد به سوگند مشتكی عنه

استناد به سوگند مشتكی عنه 1ـ استناد به سوگند مشتكی عنه:سؤال: در پرونده كیفری دادسرا و دادگاه جزایی در صورتی كه شاكی جهت اثبات خود به سوگند مشتكی عنه استناد كند و با توجه به این كه در جرایم علیه اموال مرجع قضایی مربوط باید در نهایت و در صورت درخواست شاكی در خصوص رد اموال موضوع جرم به شاكی ...

Read More »

از معامله به قصد فرار از دین بیشتر بدانید

از معامله به قصد فرار از دین بیشتر بدانید ماده سابق دویست و هیجدهم از قانون‌ مدنی مقرر می‌داشت:«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‌ معامله نافذ نیست.»این ماده به موجب‌ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‌ مصوب 18/10/1361 حذف گردید و سپس در اصلاحیه مورخ 14/8/1370 مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب ...

Read More »

سوال مسئولیت ناشی از مراقبت نكردن از اموال

سوال مسئولیت ناشی از مراقبت نكردن از اموال   گاهی اوقات انسان بدون آن‌كه قصد ضرر زدن و اضرار به دیگری داشته باشد با انجام یا انجام ندادن كاری برای خود مسئولیت ایجاد می‌كند. یكی از این موارد درخصوص نحوه استفاده افراد از اموال و حیواناتی است كه موجب می‌شود به دیگری ضرر وارد شود كه در قانون مجازات اسلامی ...

Read More »

رای وحدت رویه حق حبس زوجه به شماره 633

رای وحدت رویه حق حبس زوجه به شماره 633 رای وحدت رویه633مورخ14/2/1378 استفاده از حق حبس برای زوجه جهت دریافت نفقه رای شماره 633 مورخ 14/2/1378 است این قانون تاكید میكند زمانی كه زوجه از حق حبس(وقتی دختری عقد کرده باشد و عروسی نکرده باشد تا مهریه خود رادریافت نکرده باشد می تواند از رفتن به منزل زوج خود داری ...

Read More »

قوانین – قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378 كلیات: ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.. ماده ۲ – كلیه جرائم دارای جنبه الهی است و بشرح ذیل ...

Read More »

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378:ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.. تبصره ۲ – جركتاب دوم – ...

Read More »