خانه / Tag Archives: قانون آیین دادرسی 1378

Tag Archives: قانون آیین دادرسی 1378

قوانین – قانون آیین دادرسی کیفری

متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378 كلیات: ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.. ماده ۲ ...

ادامه مطلب

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید

آنچه از قانون آیین دادرسی کیفری باید بدانید متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری1378:ماده ۱ – آئین دادرسی كیفری مجموعه اصول و مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات ...

ادامه مطلب